Företagsrekonstruktion – vägen ut för krisande restaurang?

I Gamla Stan är det inte långt mellan restaurangerna, och det råder så klart hög konkurrens. Ändå brukar det inte vara svårt för en restaurang med åtminstone hyfsad kvalitet att hålla sig flytande. Turistströmmarna sinar aldrig mellan maj och september och vintersäsongen brukar man kunna få affärerna att gå ihop genom att satsa på julbord. Restauranger som ligger lite mer undanskymt än längs de vanliga stråken kan dock ha det svårare, liksom restauranger som vill satsa på en personlig stil som inte går hem hos de breda massorna.

Ibland blir det svårt att gå runt

Vissa restauranger i Gamla Stan får inte intäkterna att räcka för de ofta väldigt höga hyrorna. Många tvingas gå i konkurs och lägga ner verksamheten. Andra lyckas få ett andra liv genom en företagsrekonstruktion, där man får hjälp med att se över verksamheten och hur den kan förbättras. Ofta handlar det om att först ta restaurangen ur den akuta krisen och sedan skala ner verksamheten och optimera den. Det kan handla om byta adress kära ner på personal, satsa på andra typer av mat eller att försöka nå ut till potentiell gäster med hjälp av nya strategier. Vi tittar här lite närmare på vad en företagsrekonstruktion innebär.

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan ses som ett alternativ till konkurs, där ett företag som hamnat på obestånd och inte kan betala sina skulder får hjälp av en av rätten utsedd rekonstruktör som har till uppgift att se över verksamheten och se om det går att rädda hela eller delar av den. I en restaurangs fall handlar skulderna till största del om lokalhyra, löner och inköp av råvaror.

Att ett företag går i konkurs gagnar ingen, och de flesta borgenärer, det vill säga fordringsägare, har också mycket att vinna på att ett företag lyckas med en rekonstruktion. Man får tillbaka åtminstone en del av vad företaget är skyldigt, och man får behålla en kund som fått en sund nystart på sin verksamhet, vilket i sin tur innebär framtida intäkter.

Ett sätt att få ner skulderna

Om rekonstruktören anser att ett företag har potential att komma på fötter igen, försöker han tillsammans med företagsledningen, i vårt fall restaurangens ägare, att komma up med en plan för den fortsatta verksamheten. Han bjuder också in borgenärerna till sammanträden där de får kma till tals och framföra sina ståndpunkter.

Slutligen lämnar rekonstruktören ett förslag på ett ackord, som är en nedskrivning av skulderna och innebär att borgenärerna får tillbaka en del av den summa som företaget är skyldigt. Summan ligger oftast på minst 25% av originalskulden. De flesta borgenärer brukar acceptera ackordet,eftersom de skulle förlora mer om företaget skulle gå i konkurs.

Mer info finns att hitta på denna sajt: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

Strategier för överlevnad

Tillsammans med rekonstruktören måste restaurangägaren sedan hitta möjligheter att verksamheten att gå bättre. Ett sätt kan vara att satsa på en annan meny, eller att skära ner på kostnader. Till exempel kanske man lägger ner mycket pengar på reklam som inte har någon nämnvärd verkan och borde kanske hellre satsa på att ha högre närvaro på social medier. Ett annat sätt att locka folk till en restaurang kan vara att erbjuda livemusik eller sport, något som drar mycket folk i Gamla Stan.

En andra chans

Det finns många sätt att förändra en restaurangverksamhet, och det rekonstruktören framför allt kan hjälpa till med är de ekonomiska aspekterna. Har man genomfört en företagsrekonstruktion och kommit ut helskinnad på andra sidan har man ofta en vilja till förändring och förbättring och för de allra flesta företag blir det en nystart som gör det hållbarare och livskraftigare. Det gäller även restauranger i Gamla Stan.

16 Nov 2018