Skottpengar på bra restaurangchefer

Är det svårt att hitta en bra chef? Du är inte ensam om att tycka det. Därför har det vuxit fram en hel bransch som har detta som sitt levebröd; att rekrytera chefer. Det är som om det fanns skottpengar på en bra chef. De flesta organisationer känner till vikten av en bra chef för hela företaget, eller som i detta fall, för hela restaurangen. Resultatet av restaurangen och dess framgång är beroende av kvaliteten på chefen.

Det är därför som chefslönerna är astronomiskt höga. En bra chef får igång hela organisationen, delegerar, fattar beslut, organiserar, löser problem och så vidare. Så om du har svårt att hitta en chef, varför inte sända någon som har rätt egenskaper på en ledarskapsutbildning? Vem har då egenskaper för ledarskap?

Tidningen Veckans Affärer har beskrivit några egenskaperna som en ledare bör ha.

1. Är fokuserad

En bra ledare bör inte sätta sitt fokus på oviktiga saker, utan veta vad som är viktigt och vad som inte är det.

2. Har gott självförtroende

En ledare bör ha ett gott självförtroende eftersom de andra ska ha det förtroendet för hen. 

3. Är inrpirerande

En bra ledare för kunna inspirera och motivera sina anställda. 

4. ÄR sig själv

Många säger att en chef ska vara sig själv. Att låtsas vara något man inte är, gör bara att de anställda ser igenom föreställningen. 

5. Kan kommunicera

En bra ledare måste kunna konsten att kommunicera och vara transparent mot sina anställda. Har de frågor som förblir obesvarade, fokuserar de på de obesvarade frågorna istället för på sitt jobb.

6. Tänker nytt och löser problem

En ledare bör kunna hitta lösningar där ingen annan ser dem. Som ledare är man ofta en problemlösare. 

7. Är lugn i stormen

En bra ledare bör kunna behålla lugnet när det stormar. En ledare bör vara trygg, för om ledaren drabbas av panik drabbas de anställda också av det och ingenting blir löst på det sättet.

8. Är bestämd

Som beskrivet ovan, bör en ledare stå stilla i stormen och inte backa för svårigheter. En bra ledare bör också stå fast vid tidigare beslut och inte vela fram och tillbaka. 

9. Är positiv

Detta är också på samma sätt som de tidigare punkterna. En ledare bör vara trygg, bestämd, tro på sig själv och positiv. 

10 Tar ansvar

Det kanske inte riktigt handlar om att gå under med båten som går till havsbotten, men en ledare bör kunna ta ansvar för det som händer i ett företag. 

Alla chefer borde sändas iväg på ledarskapskurser. Det finns inget som att vara färdig som ledare. Det blir bara bättre med mer kunskap. Det skadar i alla fall inget.

14 Dec 2017