Varför måste företag ha fettavskiljare?

I Sverige måste företag som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Men varför? Även om det är liknande orsaker så skiljer det sig något beroende på om företaget är anslutet till kommunalt avlopp eller har enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Samtliga kommuner har krav på att företag inom kommunen måste ha fettavskiljare. Detta i de fall som företaget är verksam inom specifika branscher så som livsmedel, café, bageri osv. Fastighetsägaren är ansvarig för att installera och underhålla avskiljaren och skulle detta inte ske kan även fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

Orsaken är att kommuner vill minimera mängden fett och olja i avloppet är att dessa ämnen stelnar när de kommer i avloppsvattnet. Det blir helt enkelt större fettklumpar som kan stoppa igen mindre eller större delar av avloppssystemet.

Blir det stopp är risken stor att det skapas översvämningar. Dessa kan alltså ske långt från det företag som slarvat med fettavskiljare eller precis i närheten. Översvämningar kan både kosta kommunen, privatpersoner och företag en större summa samtidigt som orenat vatten kommer ut i naturen.

Den främsta orsaken är alltså att fettet kan skapa problem i det kommunala avloppsnätet. Samtidigt finns en miljöaspekt då det är betydligt bättre att återvinna fettet istället för att belasta reningsverket. Med en allt tydligare miljöprofil har även fokus ökat på att företag ska ha och underhålla sina fettavskiljare.

Enskilt avlopp

I likhet med utsläpp i det kommunala avloppet så kan för mycket fett i ett enskilt avlopp skapa proppar och problem. I detta fall kommer däremot översvämningen inte belasta någon annan än en själv. Det förutsatt att man inte delar avlopp med grannarna eller att systemet är beläget så att en översvämning påverkar dem.

Om det skapas mindre stopp i avloppet kommer avloppsvattnet renas sämre vilket i längden ger en sämre närmiljö. Skulle det bli ett större stopp måste du själv ta itu med problemet. I vissa fall kan man med propplösare och starkare medel få bort proppen. Vid större problem måste sugmaskiner användas vilket därmed skapar en större kostnad. Under tiden för dessa ingrepp behöver ofta stora delar av verksamheten ligga nere vilket även det är ekonomiskt negativt för företaget.

Det kan alltså tyckas vara en onödig utgift för exempelvis ett bageri att installera fettavskiljare men långsiktigt är det en fördelaktig investering. Skulle det bli stopp väntar annars stora kostnader och verksamhetsstopp.

Olika kommuner kan ha något olika regler gällande fettavskiljare. Hör därför alltid med din kommun innan installering sker.

11 Feb 2018